Üldehitus

Meile meeldib ehitada!

Üldehituse all peame silmas erinevate hoonete ehitust- alates hoonete juurdeehitustest, üksikeramu ehitusest, äri- ja üldkasutatavatest hoonetest kuni suurte koreterelamute ning spetsiifiliste tööstushooneteni välja

Teostame alljärgnevaid töid:

  • Vundamendi rajamine
  • Müüritööd
  • Betoonitööd
  • Fassaadi soojustamine ja viimistlus
  • Avatäidete paigaldus
  • Katusetööd
  • Puitkonstruktsioonide ehitamine ( puitkarkassid, vahelaed, kergseinad, terassid, välistrepid)
  • Juurdeehitused
  • Vanade hoonete renoveerimine

Meie kogenud ehitusmeeskond annab endast alati 110% selleks, et kõik valmiks nii nagu klient soovib ning vastaks nõuetele ja heale ehitustavale. Meie kliendid kirjeldavad meid kui mitmekülgseid ehitajaid, kes saavad hakkama kõigega

Meistrit eristab amatöörist tõsiasi, et meister mõistab kui tema teadmistest jääb väheks ning oskab oma tegemistesse kaasata omaala professionaale selleks, et tulemus oleks kliendi jaoks parim. Teie rahulolu meie poolt teostatud ehitustöödega on meile parim tunnustus.